I dag er mandag, 25 juni 2018

tratwa

Staten tjener netto 21.205 kr. pr. EU-borger om året

08.12.2016 Forbundet Polonia Print

De ofte udskældte østarbejdere har siden 2006 bidraget positivt til den danske statskasse, viser den hidtil mest omfattende undersøgelse af udenlandske EU-borgere i Danmark.

De er blevet sammenlignet med ’græshopper’, som kommer og spiser de danske velfærdsydelser. Politikere fra SF til Dansk Folkeparti har advaret om, at de kan underminere selve velfærdssamfundet. Nu viser en omfattende analyse af indtægter og udgifter ved udenlandske EU-borgere, at virkeligheden er den modsatte.

Såkaldt vandrende arbejdstagere fra de andre EU-lande, der kommer til Danmark ved hjælp af reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU, koster ikke Danmark penge på bundlinjen. De leverer et direkte nettobidrag til de offentlige kasser.

Det er professor Dorte Sindbjerg Martinsen fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet og Gabriel Pons Rotger fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der står for analysen, der er den første herhjemme, der baserer sig på faktiske registerdata over de udenlandske statsborgere og ikke bare stikprøver.

Konklusionen er, at en herboende EU-borger i gennemsnit leverede et nettobidrag til den danske velfærdsstat på 21.205 kroner i 2013, som er det sidste år med tilgængelige data.

Netto betyder her, at forskerne har forsøgt at regne det hele med. Ikke bare skattebetalinger og velfærdsydelser, men også brug af uddannelser og lægebesøg, samt andel i politistyrken, forsvaret, vejvedligeholdelsen og alt det andet, som skattekronerne går til.

I alle årene fra 2002, hvor analysen begynder, har EU-borgerne leveret et positivt bidrag. I de seneste år, hvor debatten om velfærdsturisme har raset, er bidraget vokset.

Graense


Østarbejdere
Ser man isoleret på det stigende antal borgere fra de nye øst- og centraleuropæiske lande, er regnestykket gået i plus fra 2006. Deres gennemsnitlige bidrag var i 2013 på 6.959 kroner. Såkaldte østarbejdere tjener mindre og betaler derfor mindre i skat, men de bruger også færre velfærdsydelser, forklarer Dorte Sindbjerg Martinsen.

»Den politiske debat har meget været fokuseret på, om EU-borgerne ligger velfærdsstaten til last. I den forbindelse er det vigtigt at få udtømmende dokumentation for at kunne sige noget om, hvordan det faktisk hænger sammen«, siger hun.

http://politiken.dk/indland/politik/art5722931/Staten-tjener-netto-21.205-kr.-pr.-EU-borger-om-%C3%A5ret