Informator Polski - cennik

INFORMATOR POLSKI

KWARTALNIK

SPOŁECZNO-KULTURALNY FEDERACJI  "POLONIA"

ISSN 0908-2212

* Adres redakcji: Ellemosevej 14,  4960 Holeby,  Dania

telefon: (+ 45) 61 86 33 31, e-mail: roman@smigielski.dk

* Redaktor naczelny: Roman Śmigielski

* Kolegium redakcyjne:

Torsten Elsvor, Dominika Pikuła, Maria Małaśnicka Miedzianogóra, Patrycja Skłodowska-Kocewiak

* Dział kolportażu i ogłoszeń: Roman Śmigielski

* Skład i łamanie: www.iamdesigner.eu

* Fotoskład i druk: Dom Wydawniczy ELIPSA,

ul. Inflancka 15/198, 00-189 Warszawa, Polska

Cennik ogłoszeń 

Cennik

Cennik dotyczy ogłoszeń ramkowych publikowanych w kwartalniku "Informator Polski". Zawiera ceny za jedno wydanie.
RABAT: 10% ceny netto dla płatności z góry za 3 wydania oraz 15% ceny netto dla płatności z góry za 6 wydań.
Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.