Zarząd

Zarząd Federacji "Polonia" wybrany 8.11.2015 r.

Przewodnicząca Lidia Szuster
Næstved
                    
Wiceprzewodniczący Marek Kocuba
Toreby L
                    
Sekretarz Torsten Elsvor
Rødby
              
Skarbnik Gerner Kusiak
Næstved

Członek Anna Witek
Nykøbing Falster

Zastępca członka zarządu Józef Szuster
Næstved