Nowa przewodnicząca Federacji „Polonia”

15.04.2019 | Federacja Polonia

Na 23 marca 2019 r. zwołano nadzwyczajny Zjazd Federacji „Polonia” ponieważ przewodnicząca Lidia Szuster wyraziła chęć rezygnacji z funkcji przewodniczącej.

Bogumiła Głos Bojarska z Frederiksbergu została jednogłośnie wybrana na nową przewodniczącą ze skutkiem od 16 kwietnia 2019 r. do zwyczajnego Zjazdu Federacji „Polonia” w dniu 16 listopada 2019 r.

Bogumiła Głos Bojarska

Bogumiła Głos Bojarska