Dzisiaj jest sobota, 26 września 2020 | Justyny, Cypriana, Euzebiusza

Już niedługo ukaże się kolejny numer kwartalnika Informator Polski

14.10.2019 Federacja Polonia Drukuj

M.in. zawierać będzie wywiad z nową przewodniczącą Federacji Bogumiłą Głos-Bojarską.

Głównym celem - współpraca

Rozmowa z Bogumiłą Głos-Bojarską, nową przewodniczącą Federacji organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii „Polonia”

Przede wszystkim gratulacje z okazji wyboru na przewodniczącą Federacji „Polonia”. Czy możesz się przedstawić naszym czytelnikom? Skąd pochodzisz? Jak i kiedy znalazłaś się w Danii?

Nazywam sie Bogumiła Głos- Bojarska, urodziłam się w Lublinie. Z wykształcenia jestem ekonomistką. Pracowałam z Zakładach Piwowarskich w Lublinie, ostatnio na stanowisku zastępcy kierownika Działu Kadr. Przyjechałam do Danii z synem w 1988 r. w celu całkowicie turystycznym - na krótkie wakacje, nie planując absolutnie pozostania w Danii. Okres wakacyjny się przeciągnął i postanowiłam zostać w Kopenhadze, biorąc pod uwagę przede wszystkim przyszłość mojego wówczas 7 letniego syna. Początki nie były łatwe, lecz się nie poddawałam. Patrząc na przestrzeni lat dzisiaj osoby emigrujące do Danii mają o wiele łatwiejszy start życiowy.

Jesteś też prezesem stosunkowo młodej organizacji polonijnej, działającej w Kopenhadze, pod nazwą Związek Polski „Orzeł Biały”. Kiedy powstał ten Związek, jaki był cel jego powstania, jak wygląda jego działalność?

W 2016 roku , mieszkając już prawie 30 lat poza granicami Polski, zauważyłam, że Polonia w Kopenhadze nie jest aktywna i praktycznie nie ma żadnego polskiego związku działającego na rzecz integracji Polaków w Danii i rozwoju kultury polskiej. Z niewielka grupką (9 osób) postanowiliśmy założyć organizację polonijną pod nazwą Związek Polski „Orzeł Biały” w Kopenhadze. Obecnie po 2,5 roku działalności związku liczba członków wzrosła czterokrotnie. Praktycznie co  miesiąc organizujemy jakieś wydarzenie, np.: wyjście na kręgle, do muzeum, okolicznościowe akademie, wspólny grill w parku, wycieczki na terenie Danii (m.in. do Muzeum Izba Polska na wyspie Lolland) oraz za granicę. Wielkim sukcesem była nasza wycieczka na Litwę. Związek ma na celu m.in. upowszechnianie kultury i tradycji polskich, integrację w lokalnej społeczności, współdziałanie z Duńczykami, rozwój języka polskiego wśród dzieci, np.  przez prowadzone przeze mnie „Spotkania z bajką polską”, wzajemna pomoc wśród członków związku, oraz nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami polonijnymi w Danii.

A co stało się ze starszymi organizacjami polonijnymi, które działały w Kopenhadze?

Jak wszystko z biegiem czasu wygasa, tak też działający od wielu lat Związek Polaków w Kopenhadze zaprzestał faktycznie działalności, gdzieś w roku 2007 lub 2008. Inne kopenhaskie organizacje z uwagi na wiek członków lub stan zdrowia prezesów zawiesiły swoją działalność.

Jakie masz plany jako przewodnicząca Federacji „Polonia”? Które z dotychczasowych działalności Federacji będą kontynuowane? Czy zamierzasz wprowadzić nowe formy działalności? Jakie cele stawiasz sobie jako przewodniczącej Federacji?

Stanowisko przewodniczącej Federacji „Polonia” objęłam 15 kwietnia br. Zostałam wybrana na Nadzwyczajnym Zjeździe Federacji „Polonia”, po uprzednim ustąpieniu poprzedniej przewodniczącej Lidii Szuster. Jako nowa przewodnicząca mam zamiar wspólnie z zarządem kontynuować dotychczasowy profil statutowej działalności Federacji. Obecnie za wcześnie jest na mówienie o nowych formach działalności. Jakieś postanowienia i zmiany będą przedstawione na najbliższym zebraniu zarządu Federacji. Jako główny cel mojej działalności jako przewodniczącej Federacji uważam współpracę z innymi organizacjami polonijnymi działającymi na terenie Danii.

W tym roku Federacja „Polonia” obchodzić będzie swoje dwudziestolecie. Historycznie biorąc jesteś czwartą przewodniczącą tej organizacji. Czy planujesz jakieś uroczyste obchody 20. rocznicy powstania Federacji?

Tak, w tym roku, a dokładnie w listopadzie, przypada 20-lecie istnienia Federacji. Ta uroczystość oraz inne plany będą omawiane na najbliższym zebraniu zarządu Federacji. Planuję część oficjalną, z udziałem zaproszonych, dostojnych gości, oraz część artystyczną, lecz nie chciałabym jeszcze ujawniać szczegółów. Bardzo liczę na zaangażowanie członków i innych zainteresowanych osób w przygotowaniu naszego jubileuszu.

Życzymy spełnienia planów i dziękujemy za rozmowę!

Bogumiła Głos-Bojarska