Dzisiaj jest niedziela, 7 czerwca 2020 | Roberta, Wiesława, Ariadny

Opinia X Zjazdu EUWP

29.11.2018 Federacja Polonia Drukuj

z dnia 23 listopada 2018 dotycząca projektu ustawodawczego przesłanego do konsultacji przez Panią Senator Janinę Sagatowską, Przewodniczącą Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

UstawaEuropejska Unia Wspólnot Polonijnych docenia propozycje ustawodawczą dotyczącą zwiększenia liczby senatorów i dziękuje za podjęcie inicjatywy w odpowiedzi na postulaty środowisk polonijnych.

Uważamy, że ta propozycja jest bardzo istotna i stanowić może inspirację do jeszcze bardziej aktywniejszego zaangażowania się Polonii w życie społeczne i polityczne w krajach zamieszkania oraz aktywniejszy udział w Polskich wyborach parlamentarnych organizowanych przez placówki konsularne za granicą.

Dostrzegamy jednakże pewne trudności dotyczące mechanizmów wyborów tychże senatorów oraz związanych z tym zmian legislacyjnych.

Sugerujemy, iż opcją łatwiejszą do realizacji byłoby wyodrębnienie dwóch senatorów z liczby obecnych członków izby wyższej parlamentu w oparciu o istniejącą ordynację wyborczą. 

Uważamy, że w interesie Państwa Polskiego jest wzmocnienie instytucjonalne Polonii
i Polaków na świecie i projekt ustawy jest krokiem w tym kierunku jednakże alternatywną propozycją wpisującą się w tę ideę byłoby utworzenie biura rzecznika do spraw Polonii.

Na koniec odnosząc się raz jeszcze do projektu sugerujemy, by biuro legislacyjne rozważyło opracowanie szczegółów technicznych projektu w oparciu o istniejące modele w praktyce europejskiej.Po długiej i szczegółowej debacie, powyższa opinia została zredagowana przez trzyosobowe kolegium w składzie: Wojciech Białek (Irlandia), Wiesław Lewicki (Belgia) i Edward Trusewicz (Litwa) oraz zatwierdzona w głosowaniu przez delegatów na X Zjazd EUWP w Pułtusku.