Dzisiaj jest niedziela, 7 czerwca 2020 | Roberta, Wiesława, Ariadny

X edycja konkursu

26.01.2019 Federacja Polonia Drukuj

Temat - wspólny dla wszystkich grup wiekowych - JESTEM POLAKIEM!

 

Byc Polakiem

Warszawa, 28 grudnia 2018 r.

Zaproszenie


Kochani Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice,

Rok 2019 jest rokiem Jubileuszu Konkursu „Być Polakiem” i z tej okazji uczestnik, którego nadesłana praca otrzyma kolejny numer 5000 (dotychczas w dziewięciu edycjach wpłynęło 4724 prace), zostanie zaproszony do Polski, jako Gość Specjalny i będzie uczestniczył  Gali na Zamku Królewskim i w wycieczce.

Przed dziesięcioma laty rozpoczęliśmy dialog o sprawach polskich z młodą Polonią i tą młodzieżą, która kiedyś wyemigrowała za granicę. Był to rok 30-lecia rejestracji  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Prosiliśmy wtedy, aby uczestnicy Konkursu zebrali rodzinne wspomnienia, jak ich bliscy, żyjący poza granicami, walczyli o wolną Polskę. Ilość i jakość prac konkursowych przeszły nasze najśmielsze oczekiwania i potwierdziły tezę, że wolność  wywalczyliśmy wspólnie, my w kraju i Polacy w świecie. Powodzenie pierwszej edycji Konkursu dowiodło jego ważkości dla dzieci i młodzieży polonijnej. Dlatego przez kolejne lata realizowaliśmy Konkurs na całym świecie. Przez ten czas około tysiąca nagrodzonych  uczestników gościliśmy na dorocznych  Galach na Zamku Królewskim w Warszawie.

W roku 2019 chcemy do udziału w Konkursie zaprosić wszystkich dotychczasowych uczestników i tych, którzy go dopiero poznają. Proponujemy temat, który przede wszystkim zaangażuje Wasze emocje i uruchomi wyobraźnię. Pozwoli to subiektywnie, przez Wasze polskie „okulary”, spojrzeć na różnie odczuwane barwy i odcienie polskości. To z kolei pomoże udzielić sobie samemu szczerej odpowiedzi na pytania: Dzięki komu zacząłem czuć się Polakiem?, Kto lub co sprawia, że chcę umacniać polskość? A może dzięki komuś lub czemuś poczułem dumę z faktu przynależności do Narodu Polskiego?

Z całą pewnością dom rodzinny, polska szkoła, polski Kościół mają ogromny wpływ na określenie i wzmacnianie waszej tożsamości narodowej. O roli tych instytucji w kształtowaniu polskości moglibyście pisać dużo i prawdziwie. Mamy jednak dla Was zadanie, będące nie lada wyzwaniem. Chcemy poznać prawdziwe opinie dziewcząt i chłopców co sprawiło i co sprawia, że czujecie się Polakami, zachowując szacunek dla kraju, w którym żyjecie? Interesują nas spostrzeżenia, kto i co motywuje Was do zainteresowania się polską historią i współczesnością.

Proponujemy jeden temat dla wszystkich grup wiekowych. To szczere, nieudawane uzasadnienie będzie największą wartością Waszej pracy konkursowej. Naturalnie nie zaniedbujcie troski o piękno języka polskiego.

Jestem Polakiem!

X edycja

 

Czekamy z ogromną ciekawością i niecierpliwością na Wasze prace konkursowe i czekają na Was piękne nagrody, m.in. przyjazd do Polski na Galę i wycieczka. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do  3 marca 2019 r.

 

Forma przygotowania pracy dla grup wiekowych pozostaje bez zmian. To jest:

    Grupa I, 6 – 9 lat – prace plastyczne.

Proszę wysłać pocztą na adres Fundacji „Świat na Tak”, Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska

    Grupa II, III, IV, 10 – 22 lata – prace literackie.

Proszę wysłać emailem: bycpolakiem2019@gmail.com

    Grupa V, 10 -22 lata – prace filmowe.

Proszę wysłać za pomocą serwisu: wetransfer.com (bycpolakiem2019@gmail.com )

Życzymy powodzenia w imieniu Komitetu Organizacyjnego:

   Koordynator          Przewodniczący Jury        Przewodnicząca Jury, Moduł A     Rzecznik Prasowy
 Marek Machała         Roman Śmigielski                   Helena Miziniak                              Halina Koblenzer

                   
                                               Przewodnicząca Konkursu
                                                       Joanna Fabisiak


http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-x-2019/