Dzisiaj jest niedziela, 7 czerwca 2020 | Roberta, Wiesława, Ariadny

X Jubileuszowy Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

29.11.2018 Federacja Polonia Drukuj

W dniach 23-24 listopada br. w „Domu Polonii” na Zamku w Pułtusku odbył się X Jubileuszowy Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, na który przybyło 46 delegatów z 36 organizacji członkowskich.

W piątek, 23 listopada, odbył się z udziałem zaproszonych gości JUBILEUSZ 25-lecia EUWP. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych została założona w 1993 roku w Londynie przez 6 organizacji. Obecni, po 25 latach liczy 39 organizacji członkowskich reprezentujących Polaków z 27 państw europejskich. W czasie jubileuszowej uroczystości, po okolicznościowych przemówieniach i odczytaniu listów gratulacyjnych, zasłużonym działaczom i organizacjom wręczono Honorowe Medale i Dyplomy EUWP.
 
Kulminacją uroczystości było wręczenie szczególnych jubileuszowych wyróżnień EUWP. Statuetki „Orła 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski” prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat w asyście sekretariatu wręczył:
    -  na ręce prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego – dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”;
    -  na ręce dyrektora Mariusza Grudnia – dla Światowych Polonijnych Festiwali Folklorystycznych w Rzeszowie i Iwoniczu;
    -  na ręce prezesa Tadeusza Stenzel – dla Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii;
    -  na ręce prezes Teresy Sygnarek – dla Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji;
    -  na ręce Prezes Heleny Legowicz – dla Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej;

Sekretariat EUWP Statuetką „Orła 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski” uhonorował również Senator Janinę Sagatowską, przewodniczącą Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” z Płocka, który zaprezentował tańce narodowe, ludowe i pieśni patriotyczne.

W sobotę, 24 listopada odbyły się obrady X Zjazdu EUWP, w czasie, których przyjęto sprawozdanie za trzyletnią kadencję 2015-2018 i udzielono absolutorium ustępującemu sekretariatowi.

Obradom przewodniczył Roman Śmigielski z Danii. Delegaci dokonali wyboru prezydenta i członków sekretariatu na kadencję w latach 2018-2021.

Prezydentem został wybrany jednogłośnie Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji, który również pełnił dotychczas tę funkcję w latach 2006-2012 i 2015-2018

Delegaci zatwierdzili nominowanych przez prezydenta EUWP członków sekretariatu, którymi zostali:
    - wiceprezydent - Teresa Sygnarek ze Szwecji;
    - sekretarz generalny -  Edward Trusewicz z Litwy;
    - skarbnik - Korinna Wesołowski z Węgier

Dokonano również wyboru trzech sekretarzy, którymi zostali:
    - Wojciech Białek z Irlandii
    - Andrzej Janeczko z Hiszpanii
    - Józef Ptaszyński z Belgii

Sekretariat EUWP

Od lewej: Józef Ptaszyński, Wojciech Białek, Tadeusz Adam Pilat, Teresa Sygnarek,

Edward Trusewicz, Korinna Wesołowski, Andrzej Janeczko


Komisja rewizyjna pozostała w niezmienionym dotychczasowym składzie: Czesław Błasik z Rosji – przewodniczący oraz członkowie: Teresa Opalińska-Kopeć z Austrii i Maria Kruczkowska-Young z Wielkiej Brytanii.

Dokonano niezbędnych zmian statutowych oraz powołano międzyzjazdową komisję statutową. Pełne członkostwo w EUWP uzyskały dwie organizacje posiadające dotychczas status obserwatora:
    -  Związek Polaków w Niemczech spod znaku Rodła
    -  Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem Św. Wojciecha

Na miejsce Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech przywrócono członkostwo Polskiej Rady w Niemczech, jednej z organizacji założycielskich EUWP.

W czasie obrad określono również kierunki rozwoju EUWP na najbliższą kadencję oraz przyjęto opinię w sprawie proponowanych przez Senat RP zmian w konstytucji dotyczących senatorów polonijnych.

W niedzielę 25 listopada delegaci wzięli udział w uroczystej mszy świętej w Bazylice Pułtuskiej w intencji Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i wszystkich Polaków w Europie. Mszę celebrował ks. prałat Wiesław Kosek, a ze strony Polonii koncelebrował ks. Adam Prorok, przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.

Sekretariat EUWP