Zjazdy

XII Zjazd Federacji  „Polonia”

W sobotę 16 listopada 2019 r. w Nykøbing Falster miał miejsce XII Zjazd Federacji organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii „Polonia” połączony z jubileuszem 20-lecia powołania Federacji.

Wśród gości zaproszonych na uroczystości jubileuszowe znaleźli się m.in. burmistrz gminy Guldborgsund - John Brædder, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych - Tadeusz Adam Pilat, koordynator projektów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - Agata Żukowska oraz Konsul RP - Małgorzata Dąbecka, która odczytała okolicznościowe listy Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej oraz Ambasador RP w Danii Henryki Mościckiej-Dendys.

W programie uroczystości znalazło się również zwiedzanie przez gości Muzeum Izby Polskiej w Taagerup oraz występy artystyczne.

Zjazd dokonał wyboru do władz Federacji. W nowym zarządzie Federacji "Polonia" zasiadają:

Bogumila Głos-Bojarska         -  Przewodnicząca, Frederiksberg
Marek Kocuba                        -  Wiceprzewodniczący, Toreby L.
Torsten Elsvor                        -  Sekretarz, Holeby
Anna Siekierska                     -  Skarbnik, Frederiksberg
Elżbieta Kijewska-Kocuba     -  Członek zarządu, Toreby L.

Zjazd 1

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

 

Nadzwyczajny Zjazd Federacji „Polonia” w dniu 23 marca 2019 r.

Nadzwyczajny Zjazd Federacji „Polonia” został zwołany ponieważ przewodnicząca Lidia Szuster wyraziła chęć rezygnacji z funkcji przewodnicząj. Zjazd odbył się w Centrum Wolontariatu w Næstved.

Bogumiła Głos Bojarska z Frederiksberga została jednogłośnie wybrana na nową przewodniczącą ze skutkiem od 16 kwietnia 2019 r. do zwyczajnego Zjazdu Federacji „Polonia” w dniu 16 listopada 2019 r.

Zarząd Federacji „Polonia” składa się z następujących osób:
Przewodnicząca: Bogumiła Głos Bojarska, Frederiksberg
Wiceprzewodniczący: Marek Kocuba, Toreby L
Skarbnik: Gerner Kusiak, Toksværd
Sekretarz: Torsten Elsvor, Rødby
Członek zarządu: Jozef Szuster, Næstved

 

 

Zarząd

Zjazd

 

X Zjazd Federacji "Polonia"

W sobotę 25 listopada 2017 r. w lokalu Związku Polsko-Duńskiego w Næstved w Grønnegadekaserne odbył się X Zjazd Federacji organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii „Polonia”.
Przewodnicząca Federacji Lidia Szuster przedstawiła sprawozdanie z pracy zarządu w ostatnich dwóch latach.
Omówiono m.in. plany Federacji na imprezy związane z przyszłoroczną setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zjazd dokonał wyboru do władz Federacji. W nowym zarządzie Federacji "Polonia" zasiadają:
Przewodnicząca Lidia Szuster, Næstved
Wiceprzewodniczący Marek Kocuba, Toreby L
Skarbnik Gerner Kusiak, Toksværd
Sekretarz Torsten Elsvor, Rødby
Członek zarządu Bogumiła Głos Bojarska, Frederiksberg
Zastępca członka zarządu Józef Szuster, Næstved

Zarzad

Delegaci 1

Delegaci 2

 

IX Zjazd Federacji "Polonia"

W niedzielę 8 listopada 2015 r. w lokalu przy Kościele Św. Mikołaja w Hvidovre odbył się IX Zjazd Federacji organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii „Polonia” i jubileusz 15-lecia tej organizacji.

Przewodnicząca Federacji Lidia Szuster przedstawiła sprawozdanie z pracy zarządu w ostatnich dwóch latach.

Zjazd dokonał wyboru do władz Federacji. W nowym zarządzie Federacji "Polonia" zasiadają:

Przewodnicząca Lidia Szuster, Næstved
Wiceprzewodniczący Marek Kocuba, Toreby L
Skarbnik Gerner Kusiak, Toksværd
Sekretarz Torsten Elsvor, Rødby
Członek zarządu Anna Witek, Nykøbing Falster
Zastępca członka zarządu Józef Szuster, Næstved

Zjazd 2015
Jubileusz 15-lecia Federacji rozpoczął się mszą św. w Kościele Św. Mikołaja odprawioną przez o. Władysława Zdunka w intencji Federacji ”Polonia” oraz Polonii i Polaków w Danii.

Koncert jubileuszowy


W części artystycznej wystąpili polscy artyści ze Szwecji Ewa Stańko i Hubert Szymczyński, który w latach 1977-1981 był kierownikiem muzycznym poznańskiego Kabaretu TEY.

Jubileusz Federacji

Honorowy przewodniczący Federacji Roman Śmigielski przedstawił prezentację pt. „Polonia duńska dla Polski w demokratycznym 25-leciu”.

Wśród gości jubileuszu byli przedstawiciele Ambasady RP w Kopenhadze oraz innych organizacji polonijnych.

Sztandar Federacji

 

VIII Zjazd Federacji "Polonia"

W sobotę 26 października 2013 r. w lokalu przy Kościele Św. Krzyża w Nykøbing Falster odbył się VIII Zjazd Federacji organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii „Polonia”.

Zjazd rozpoczął się mszą św. w Kościele Św. Krzyża odprawioną przez ks. Marka Pomykałę w intencji Federacji ”Polonia” oraz Polonii i Polaków w Danii.

Przewodnicząca Federacji Lidia Szuster przedstawiła sprawozdanie z pracy zarządu w ostatnich dwóch latach.Zjazd dokonał wyboru do władz Federacji. W nowym zarządzie Federacji "Polonia" zasiadają:
 
Przewodnicząca Lidia Szuster, Næstved
Wiceprzewodniczący Marek Kocuba, Lollandia
Skarbnik Gerner Kusiak, Toksværd
Sekretarz Torsten Elsvor, Rødby
Członek zarządu Anna Witek, Nykøbing Falster

VII  Zjazd Federacji "Polonia" 

W sobotę 3 grudnia 2011 r. w Hotelu First w Aalborgu odbył się VII Zjazd Federacji organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii „Polonia”. 

Sprawozdanie z pracy zarządu w ostatnich dwóch latach wygłosił przewodniczący Federacji Marek Kozoń.Zjazd dokonał wyboru do władz Federacji. W nowym zarządzie Federacji "Polonia" zasiadają:

Przewodnicząca Lidia Szuster, Næstved

Wiceprzewodniczący Marek Kocuba, Lollandia

Skarbnik Roman Miedziangóra, Kopenhaga

Sekretarz Torsten Elsvor, Rødby
Członek zarządu Cezary Szwebs, AalborgW drugiej części zjazdu odbyło się seminarium na temat możliwości finansowania i dotacji dla organizacji polonijnych w duńskich i europejskich programach pomocowych. Seminarium przeprowadził Witold Szwebs.


Link do duńskojęzycznej prezentacji C. i W. Szwebsów

Nowowybrana przewodnicząca Federacji POLONIA Lidia Szuster

VI  Zjazd Federacji "Polonia" 

W sobotę 3 października 2009 r. w Hotelu E4 w Roedby odbył się VI Zjazd Federacji organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii „Polonia” połączony z jubileuszem 10-lecia Federacji. Zjazd zaszczycili m.in. swoją obecnością: wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Joanna Fabisiak, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat, wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Aleksander Zając, naczelnik Wydziału Polonii i Polaków za Granicą w Departamencie Współpracy z Polonią MSZ, Stanisław Cygnarowski, radna dzielnicy Warszawa Targówek Anna Moczulska, attache d/s kultury i nauki Ambasady RP w Kopenhadze Joanna Tamborska, kierownik wydziału konsularnego Ambasady RP w Kopenhadze Jarosław Mikuś.

Listy do Zjazdu nadesłali: sekretarz stanu w MSZ Jan Borkowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” marszałek Maciej Płażyński, Jego Ekscelencja biskup Kopenhagi Czesław Kozon, burmistrz dzielnicy Targówek Grzegorz Zawistowski. W Zjeździe uczestniczyło 21 przedstawicieli organizacji polonijnych z całej Danii.

Uroczystości jubileuszu Federacji rozpoczęła msza św. w kościele św. Brygidy w Maribo, którą koncelebrowali duszpasterze Polonii duńskiej o. Władysław Zdunek i ks. Jan Zalewski. W czasie mszy wyświęcony został sztandar Federacji, na którego awersie widnieje logo Federacji i rok jej powstania (1999), a na biało-czerwonym rewersie widnieją godła Polski i Danii oraz słowa duńskiego pisarza Georga Brandesa: „Polskę kocha się tak, jak się wolność kocha.”Przewodniczący Roman Śmigielski przypomniał zgromadzonym uchwalone przed 10 laty motto Federacji: „...VIRIBUS UNITIS - WSPÓLNYMI SIŁAMI - słowa zaczerpnięte z „Potopu” to kwintesencja celu Federacji. VIRIBUS UNITIS to metody pracy, gdzie partykularne interesy i niezgoda są zapominane, to tolerancja dla różności, to także współpraca…”. Przez minione 10 lat Federacja inicjowała i przeprowadziła wiele projektów integrujących organizacje członkowskie, a których celem było budowanie pozytywnego obrazu Polski i Polaków w Danii.W części artystycznej jubileuszu wystąpiła zamieszkała w Danii polska sopranistka Hanna Wit Dolatko, która - przy akompaniamencie pochodzącej z Rosji pianistki Galiny Klutjerevej Jakobsen - śpiewała pieśni Chopina, piosenki Edyty Geppert i arie musicalowe.

Sprawozdanie z pracy zarządu w ostatnich dwóch latach wygłosił przewodniczący Federacji Roman Śmigielski. Powiedział on m.in.: „…Musimy pokazać zarówno nowo przybyłym polskim robotnikom jak i naszym gospodarzom - Duńczykom, że właśnie dzięki Polakom słowo „solidarność” otrzymało nowe znaczenie. Przez ostatnie dwa lata Federacja starała się nieść pomoc nowo przybyłym Polakom. Przede wszystkim w formie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Federacji, w kwartalniku „Informator Polski” oraz w formie nieformalnego doradztwa. Federacja prowadzi też starania w sprawie wprowadzenia na świadectwa duńskiej szkoły podstawowej ocen z języka polskiego, a także wprowadzenia nauki języka polskiego (jako języka obcego) w duńskich gimnazjach...”.

Zjazd dokonał wyboru do władz Federacji. W nowym zarządzie Federacji "Polonia" zasiadają:

Przewodniczący Marek Kozoń, Aalborg

Wiceprzewodniczący Marek Kocuba, Lollandia

Skarbnik Józef Szuster, Næstved

Sekretarz Torsten Elsvor, Rødby

Sekretarz Małgorzata Pawłowicz, Aalborg

Członek zarządu Lidia Szuster, Næstved

Członek zarządu Cezary Szwebs, Aalborg

Goście Zjazdu mieli okazję zwiedzić Muzeum Izba Polska w Taagerup.

Zjazd Federacji przyznał dotychczasowemu przewodniczącemu Romanowi Śmigielskiemu, który piastował tę funkcję od 1999 r., tytuł honorowego przewodniczącego Federacji.

Rødby, 3 października 2009 r.

Nowowybrany przewodniczący Federacji POLONIA Marek Kozoń

V  Zjazd Federacji "Polonia" 

W sobotę 17 listopada 2007 r. w Grønnegades Kaserne w Næstved odbył się V Zjazd Federacji organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii „Polonia”. Zjazd zaszczycili swoją obecnością burmistrz miasta Næstved Henning Jensen, dyrektor Spółki Rozwoju Næstved i okolicy Uffe Nielsen, Konsul RP w Danii Piotr Świętach, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP Andrzej Żywień oraz proboszcz kościoła Naszej Pani w Næstved ojciec Julian Bodnar. Listy do Zjazdu nadesłali: dyrektor departamentu Konsularnego i Polonii MSZ Andrzej Jasionowski oraz prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat. W Zjeździe uczestniczyło 20 przedstawicieli organizacji polonijnych z całej Danii.

Sprawozdanie z pracy zarządu w ostatnich dwóch latach wygłosił przewodniczący Federacji Roman Śmigielski. Powiedział on m.in.: „…Od 2004 r., od momentu przystąpieniem Polski do UE, zmienia się struktura naszej diaspory. Coraz więcej osób przebywa w Danii czasowo. Według ostatnich statystyk nowoprzybyłych jest już około 14.000. Osoby te nie zasilają naszego grona, nie tworzą jeszcze swoich własnych organizacji. Mimo to powinniśmy ze wszech miar starać się im pomóc, gdyż w wielu - zbyt  wielu - wypadkach ludzie ci są straszliwie wykorzystywani. Musimy ich poinformować, że mają prawo domagać się umów o pracę w języku polskim, że w Danii przysługują im ulgi podatkowe i zasiłki rodzinne. Musimy pokazać zarówno nowoprzybyłym jak i naszym gospodarzom - Duńczykom, że właśnie dzięki Polakom słowo „solidarność” otrzymało nowe znaczenie. Przez ostatnie dwa lata Federacja starała się nieść pomoc nowoprzybyłym Polakom. Przede wszystkim w formie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Federacji oraz w kwartalniku „Informator Polski”. W zeszłym roku Federacja „Polonia” zwróciła się do polskiego ministra finansów w sprawie renegocjacji umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską i Danią. Obowiązująca umowa oparta jest o metodę proporcjonalnego odliczenia, co w niekorzystny sposób różnicuje sytuację podatkową osób uzyskujących przychody z pracy najemnej wykonywanej w Danii w porównaniu z osobami pracującymi w większości innych krajów UE...

...Naszym zdaniem działalność polonijna powinna być skierowana na inne niż dotychczasowe tory. Powinniśmy skupić się na promocji Polski wśród Duńczyków, wszyscy powinniśmy zostać ambasadorami Polski wśród naszych sąsiadów w Danii. Powinniśmy naszym duńskim przyjaciołom wyjaśniać meandry polskiej polityki. Powinniśmy ich namawiać, aby odwiedzili kraj, z którego pochodzimy. Większość znanych nam Duńczyków, którzy mieli okazję żeby zobaczyć Polskę na własne oczy, stała się jej przyjaciółmi...”

Zjazd dokonał wyboru do władz Federacji. W nowym zarządzie Federacji "Polonia" zasiadają:

Przewodniczący Roman Śmigielski, Frederiksberg

Wiceprzewodniczący Marek Kozoń, Aalborg

Skarbnik Józef Szuster, Næstved

Sekretarz Torsten Elsvor, Rødby

Sekretarz Małgorzata Pawłowicz, Aalborg

Członek zarządu Lidia Szuster, Næstved

Członek zarządu Marek Kocuba, Nykøbing Falster

Zjazd podjął uchwałę dotyczącą promocji nauczania przedmiotów ojczystych przez organizacje członkowskie Federacji oraz udzielania wszelkiej niezbędnej pomocy przy organizowaniu procesu nauczania języka polskiego na obszarze objętym działaniem tych organizacji.

Ustalono, że następny Zjazd połączony z jubileuszem 10-lecia powstania Federacji „Polonia” odbędzie się 3 października 2009 r. w Muzeum Izba Polska w Tågerup koło Rødby.

Næstved, 17 listopada 2007 r.


Sprawozdanie Zarządu

Wystąpienie burmistrza Næstved Henninga Jensena

Wystąpienie dyrektora Uffe Nielsena, Spółka Rozwoju Næstved i regionu Næstvæd S.A.

IV  Zjazd Federacji "Polonia"  

W sobotę 19 listopada 2005 r. w Domu Polskim w Maribo odbył się IV Zjazd Federacji organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii "Polonia”. Zjazd zaszczycili swoją obecnością m.in. Burmistrz Maribo Liljan Køcks, I Radca Ambasady RP w Królestwie Danii Ryszard Uniwersał, Konsul RP p. Piotr Świętach, I Sekretarz WEH Ambasady RP Andrzej Żywień oraz Członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” dyrektor Krystyna Gąsowska. Listy do Zjazdu nadesłali: podsekretarz stanu w MSZ Witold Waszczykowski i była Ambasador RP w Kopenhadze Barbara Tuge-Erecińska. Zjazd zgromadził 15 delegatów z całej Danii.

Sprawozdanie z pracy zarządu w ostatnich dwóch latach wygłosił przewodniczący Federacji Roman Śmigielski. Powiedział on m.in.: „Ponad tydzień temu nowy polski premier Kazimierz Marcinkiewicz, w swoim expose, powiedział: „Nie wyobrażam sobie polskiej polityki zagranicznej bez współpracy z Polonią i Polakami mieszkających poza granicami kraju. Środowiska te będziemy traktować po partnersku, wzmacniając ich związki z Ojczyzną, a jednocześnie prosząc o pomoc w realizacji polskich interesów za granicą. Chciałbym również zadeklarować, że mój rząd będzie stanowczo upominał się o prawa mniejszości polskiej tam gdzie są one łamane lub ograniczane.” Słowa te należy przyjąć z zadowoleniem, gdyż spełniają one nasze, od lat podnoszone, postulaty. Przypomnę, że zarówno premier Leszek Miller jak i premier Marek Belka w swoich expose ani słowem nie wspomnieli o Polonii. Wyrażamy nadzieję, że za słowami premiera Kazimierza Marcinkiewicza pójdą też czyny. Szczególnie na sercu leży nam los naszych rodaków zamieszkałych na Białorusi. Federacja wystosowała 19 października b.r. list do Ministra Spraw Zagranicznych Danii Pera Stiga Møllera, w którym wyraziła zaniepokojenie z powodu łamania praw człowieka przez reżim Łukaszenki, w tym z powodu prześladowania Polaków mieszkających na Białorusi. Federacja zaapelowała do rządu Danii, aby poprzez wywieranie presji na Białoruś zmusiła władze tego kraju do przestrzegania praw człowieka i międzynarodowych zobowiązań. W swojej odpowiedzi z 28 października minister Møller podkreślił, że Dania jest zaniepokojona rozwojem wypadków na Białorusi i ma zamiar aktywnie współdziałać z innymi państwami, aby sformułować politykę UE w stosunku do Białorusi. Jednocześnie Dania podejmie szereg inicjatyw mających na celu wspieranie procesu demokratyzacji Białorusi.”

Zjazd dokonał wyboru do władz Federacji. W nowym zarządzie Federacji "Polonia" zasiadają:

Przewodniczący Roman Śmigielski, Frederiksberg

Wiceprzewodniczący Cezary Szwebs, Aalborg

Sekretarz Torsten Elsvor, Rødby

Sekretarz Mariola Zarzycka, Tilst

Skarbnik Dariusz Jaroszewski, Ballerup

Członek zarządu Lidia Szuster, Næstved

Członek zarządu Helena Zamorska, Åbyhøj

Zastępca członka zarządu Roman Miedzianogóra, Vanløse

Zastępca członka zarządu Katarzyna Bogdanowicz, Brøndby Strand

Zjazd dokonał drobnych zmian w statucie oraz powołał dwie komisje tematyczne: Komisję d/s młodzieży i oświaty pod przewodnictwem Romana Miedzianogóry oraz komisję d/s kultury, turystyki i sportu pod przewodnictwem Piotra Dąbrowskiego.

Maribo, 19 listopada 2005 r.

III  Zjazd Federacji "Polonia"  
 
W sobotę 15 listopada 2003 r. w sali parafialnej kościoła św. Marii w Aalborgu odbył się III Zjazd Federacji organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii "Polonia”. Zjazd zaszczycili swoją obecnością m.in. Ambasador RP w Królestwie Danii Barbara Tuge-Erecińska, Senator RP Grzegorz Lipowski, Konsul RP p. Wojciech Kraj, Radca Handlowy Ryszard Kowalski oraz Członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Robert Sobol. Listy do Zjazdu nadesłali: prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Helena Miziniak, Przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą Senator Tadeusz Rzemykowski, Dyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii Ambasador Janusz Skolimowski, prezes Polskiego Klubu Dyskusyjnego Agora w Kopenhadze Krystyna Ellehauge i przewodnicząca Związku Polskiego w Esbjerg Elżbieta Rashid. Zjazd zgromadził około 20 delegatów z całej Danii reprezentujących ponad 700 członków organizacji należących do Federacji.  Zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć podpułkownika Hieronima Kupczyka, polskiego żołnierza, który zginął w Iraku.

Sprawozdanie z pracy zarządu w ostatnich dwóch latach wygłosił przewodniczący Federacji Roman Śmigielski. Powiedział on m.in.: „Bardzo ważną kwestią dla spraw polskich jest wizerunek naszego kraju. W duńskich masmediach często pojawiają się krzywdzące opinie na temat Polski i Polaków. W miarę naszych możliwości staramy się bronić dobrego imienia naszej Ojczyzny i rodaków. Zależy nam abyśmy mogli jako Polacy patrzeć w przyszłość z podniesionym czołem.

Wraz z przystąpieniem Polski do UE zostaniemy jako Polonia prawdopodobnie bardziej dowartościowani. Nie będziemy już uważani za przedstawicieli krajów „trzeciego świata”. Jednocześnie zmieniać się będzie struktura naszej diaspory. Coraz więcej osób przebywać będzie w Danii czasowo, natomiast liczba osób zamieszkałych tu na stałe będzie powoli spadać. Starsi odchodzić będą z powodów biologicznych, a młodsi stawać się będą Europejczykami i jest obawa, że polskość będzie dla nich coraz mniej znaczyć. Stanowi to bardzo poważne wyzwanie dla nas wszystkich...”

Zjazd dokonał wyboru do władz Federacji. W nowym zarządzie Federacji "Polonia" zasiadają:

Przewodniczący Roman Śmigielski, Frederiksberg

Wiceprzewodniczący Cezary Szwebs, Aalborg

Sekretarz Torsten Elsvor, Rødby

Sekretarz Mariola Zarzycka, Tilst

Skarbnik Dariusz Jaroszewski, Kopenhaga

Członek zarządu Roman Miedzianogóra, Vanløse

Członek zarządu Helena Zamorska, Aabyhoej

Zastępca członka zarządu Piotr Dąbrowski, Brøndby Strand

Zastępca członka zarządu Barbara Politowski, Odense

                           
Po zakończeniu Zjazdu delegaci uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej ku czci św. Urszuli Ledóchowskiej i upamiętniającej 110-tą rocznicę emigracji polskiej do Danii. Msza koncelebrowana była m.in. przez biskupa Danii Czesława Kozonia. W sali parafialnej kościoła św. Marii otwarto też wystawę historyczną ukazującą dzieje polskiej emigracji na północnej Jutlandii. Wieczorem z Sali Muzeum Sztuki Północnej Jutlandii odbył się koncert muzyki klasycznej w wykonaniu zarówno młodych jak i dorosłych artystów polonijnych.

Aalborg, 17 listopada 2003 r.

II  Zjazd Federacji "Polonia" 

W sobotę 24 listopada 2001 r. w „ Domu Polonii” w Kopenhadze odbył się II Zjazd Federacji organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii "Polonia”. Zjazd zaszczycili swoją obecnością m.in. Ambasador RP w Królestwie Danii p. Barbara Tuge-Erecińska, Konsul RP p. Wojciech Kraj, duszpasterz Polonii O. Władysław Zdunek oraz przedstawiciel Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” p. Tadeusz Kawecki. Listy do Zjazdu nadesłała Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, której Federacja jest członkiem oraz gorzowski oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Zjazd zgromadził ponad 20 delegatów z całej Danii reprezentujących ponad 700 członków organizacji należących do Federacji.

Minutą ciszy uczczono członka Zarządu Federacji Tomka Byczyńskiego, który rok temu zginął w wypadku samochodowym w USA.

Sprawozdanie z pracy zarządu w ostatnich dwóch latach wygłosił przewodniczący Federacji Roman Śmigielski. Powiedział on m.in.: ”Wszyscy jesteśmy pełnoprawnymi członkami Federacji niezależnie od tego do jakiej organizacji parasolowej przedtem należeliśmy, niezależnie od tego czy mieszkamy w Kopenhadze, Maribo, Odense, Haderslev czy Aalborgu, niezależnie od tego czy urodziliśmy się w Polsce czy w Danii, niezależnie od tego czy mamy w sobie polską krew czy nie. Łączy nas fakt mieszkania w Danii i miłość do Polski... Federacja starała się inicjować i przeprowadzać projekty integrujące organizacje członkowskie, a których celem było budowanie pozytywnego obrazu Polski i Polaków w Danii... Dzień 11-go września 2001 r. pokazał po raz kolejny, że nic nie jest dane raz na zawsze; ani wolność, ani demokracja, ani bezpieczeństwo. Wartości tych należy zawsze bronić, zawsze o nie walczyć. Duńczycy i większość cudzoziemców mieszkających w tym kraju chce w zasadzie tego samego: godnego życia i bezpieczeństwa. Jesteśmy w tej samej łódce. Wspólnie powinniśmy wyznaczyć kurs...”.   

Zjazd dokonał wyboru do władz Federacji. W nowym zarządzie Federacji "Polonia" zasiadają:

Przewodniczący Roman Śmigielski, Frederiksberg

Wiceprzewodniczący Cezary Szwebs, Aalborg

Sekretarz Torsten Elsvor, Rødby

Sekretarz Katarzyna Guldager, Haderslev

Skarbnik Dariusz Jaroszewski, Kopenhaga

Członek zarządu Roman Miedzianogóra, Vanløse

Członek zarządu Jan Maruszewski, Brønshøj

Zastępca członka zarządu Władysław Moryl, Greve Strand

Zastępca członka zarządu Piotr Dąbrowski, Brøndby Strand

Na Zjeździe rozstrzygnięto też konkurs na projekt lub działalność w roku 2001, które wspierały cele statutowe Federacji. Dwie równorzędne pierwsze nagrody w wysokości 1.000 koron duńskich przyznane zostały Towarzystwu Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii za zorganizowanie trzech seminariów dla polskich samorządowców i nauczycieli oraz Związkowi Polskiemu w Aalborgu za zorganizowanie wernisażu prac Anny Dąbrowskiej. Nagrody wręczył konsul RP w Danii p. Wojciech Kraj.

Kopenhaga, 24 listopada 2001 r.

Zjednoczenie Polonii Duńskiej

W sobotę 13 listopada 1999 r. w Kopenhadze odbył się zjazd duńskich organizacji polonijnych, na którym nastąpiło formalne połączenie dwóch organizacji krajowych Kongresu i Rady Polonii Duńskiej. W ten sposób powstała nowa organizacja pod nazwą Federacja organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii "Polonia" – jedna wspólna reprezentacja Polonii Duńskiej. Zjazd zaszczycili swoją obecnością m.in. Ambasador i Konsul RP w Danii, przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią MSZ.

Do zarządu Federacji "Polonia" wybrano następujące osoby:

Przewodniczący

Roman Śmigielski

Polskie Stowarzyszenie "Ognisko", Kopenhaga

Wiceprzewodniczący

Cezary Szwebs

Związek Polski, Aalborg

Sekretarz

Torsten Elsvor

Związek Polaków w Danii, Zarząd Główny

Sekretarz

Katarzyna Guldager

Związek Polaków w Danii "Jutlandia", Płd. Jutlandia

Skarbnik

Dariusz Jaroszewski

Związek Polaków w Danii, okręg Kopenhaga

Członek zarządu

Bent Ole Hansen

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Duńskiej, Hobro

Członek zarządu

Tomasz Byczyński

Związek Harcerstwa Polskiego w Danii

Zastępca członka

Ryszard Strzelbicki

Towarzystwo Kultury Polskiej w Danii, Kopenhaga

Zastępca członka

Piotr Dąbrowski

Towarzystwo Kultury Polskiej w Danii, Kopenhaga


Do Federacji przystąpiło 25 organizacji polskich i polsko-duńskich z terenu całej Danii (stanowiących znakomitą większość wszystkich organizacji) skupiających w sumie około 1.300 członków.

Statutowe cele działania Federacji to:

- Inicjowanie, popieranie, rozszerzanie i koordynowanie współpracy między wszystkimi polskimi i polsko-duńskimi organizacjami i stowarzyszeniami w Danii, a szczególnie współpracy międzyregionalnej.

- Krzewienie i ochrona polskiej kultury, języka, tradycji i wartości historycznych. Rozszerzenie znajomości Polski wśród społeczeństwa duńskiego.

- Rozwój współpracy organizacji członkowskich z władzami i organizacjami duńskimi i zagranicznymi.

- Ochrona dobrego imienia Polski i Polaków.

- Działanie na rzecz integracji Polaków w Danii.

- Rozwijanie współpracy kulturalnej i gospodarczej między Polską i Danią.

- W miarę możliwości dofinansowanie działalności i projektów organizacji członkowskich zgodnych z celami Federacji.

Na Zjeździe przedstawiono wizję wspólnej reprezentacji Polonii Duńskiej, w której m.in. podkreślono siłę i możliwości wynikające ze współpracy między organizacjami:

"VIRIBUS UNITIS - WSPÓLNYMI SIŁAMI - słowa zaczerpnięte z "Potopu" to kwintesencja celu Federacji. Będzie ona działać do wewnątrz - na rzecz swoich członków, stanowiących część społeczeństwa duńskiego oraz na zewnątrz - dla dobra współpracy między Danią i Polską, co jest potrzebą naszego czasu, szczególnie w obliczu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Fakt ten otwiera nową epokę i możliwości zarówno dla Polski jak i dla zjednoczonej Europy. VIRIBUS UNITIS to metody pracy, gdzie partykularne interesy i niezgoda są zapominane, to tolerancja dla różności, to także współpraca…"

Kopenhaga, 19 listopada 1999 r.