Dzisiaj jest środa, 24 kwietnia 2024 | Aleksandra, Horacego, Grzegorza

Informacja dla turystów z Polski

W 1991 r. zniesiono obowiązek wizowy dla posiadaczy wszystkich rodzajów paszportów RP przy pobytach do 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. Do okresu pobytu w Danii wlicza się wcześniejszy okres pobytu w jednym z państw - członków Konwencji Nordyckiej z 1957 r. (Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja), jeżeli miał on miejsce w czasie ostatnich 6-ciu miesięcy.

Wymagany przez Policję Graniczną minimalny okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi 3 miesiące. Turysta przybywający do Danii ma obowiązek okazania biletu powrotnego. W razie jego braku, jak również w razie braku odpowiednich środków na cały okres pobytu, Policja Graniczna może odmówić wjazdu. Oszacowanie, czy obcokrajowiec posiada odpowiednią kwotę na czas pobytu czy też nie, zależne jest m.in. od możliwości zakwaterowania. Turysta powinien posiadać minimum 500 DKK (1 DKK = ca. 0,48 zł) na jeden dzień, jeżeli ma zamiar zatrzymać się w hotelu, a 300 DKK jeśli planuje pobyt w schronisku młodzieżowym (lub podobnym) bądź u osoby prywatnej. W Danii nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przybywających na pobyt czasowy w charakterze turystycznym.

Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia osobowego, ale jest to wskazane ze względu na wysokie koszty leczenia. Jedynie w nagłych wypadkach turysta zostaje przyjęty do szpitala i otrzymuje bezpłatną pomoc medyczną. Gdy tylko stan zdrowia pacjenta na to zezwala, zostaje on odesłany do Polski na dalsze leczenie (na koszt własny lub ubezpieczyciela).

W zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego obowiązkowe jest posiadanie Międzynarodowej Zielonej Karty Ubezpieczeniowej (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) lub wykupionej na granicy polisy ubezpieczeniowej Duńskiego Związku Międzynarodowego Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych (Dansk Forening for International Motorkoeretoejforsikring). Dokument ten musi być podpisany oraz jednoznacznie stwierdzać fakt obowiązywania ubezpieczenia na terenie krajów Unii Europejskiej. Nie ma obowiązku posiadania międzynarodowego prawa jazdy, polskie prawa jazdy są respektowane.

Na terenie Danii nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, przed przyjazdem nie ma obowiązku poddania się żadnym szczepieniom. Ceny za 1 dzień pobytu w szpitalu są zróżnicowane i w zależności od rodzaju leczenia wynoszą od 1.800 do 3.900 DKK Wizyta u lekarza kosztuje od 300 do 1.000 DKK.

Zagrożenie przestępczością jest niewielkie, Dania uchodzi za kraj bezpieczny dla turystów. Nie ma ograniczeń w swobodzie podróżowania po kraju.

Polski turysta może przywieźć na teren Danii:

200 szt. papierosów lub 100 szt. cygaretek lub 50 szt. cygar lub 250 g tytoniu

1 l mocnego alkoholu (ponad 22%) lub 2 l mocnego wina lub 2 l szampana/wina musującego

2 l wina stołowego

500 g kawy lub 200 g ekstraktu kawy

100 g herbaty lub 40 g ekstraktu herbaty

50 g perfum

1/4 l wody toaletowej.

Obowiązują poważne ograniczenia dotyczące wwozu żywności.

Dozwolony jest wwóz z Polski do Danii pewnych produktów żywnościowych przez osoby prywatne, pod warunkiem, że są one przeznaczone do użytku własnego.

W stosunku do produktów pochodzenia zwierzęcego obowiązuje limit ilościowy - łączna waga tych produktów wwożonych przez jedną osobę nie może przekroczyć 1 kg. Pod pojęciem "produkty pochodzenia zwierzęcego" rozumie się mięso i przetwory mięsne, ryby i przetwory z ryb, mleko i produkty mleczne, jaja i produkty jajeczne, żelatynę i miód. Nadal niedozwolony jest wwóz następujących kategorii produktów:

- wieprzowina i produkty zawierające mięso wieprzowe

- dziczyzna i "flaczki"

- pasteryzowane produkty zwierzęce, owoce morza, udka żabie.

Nie wolno wwozić surowego mięsa, ryb, itp. Wszystkie produkty muszą zostać uprzednio poddane obróbce termicznej. Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego wolno wwozić w postaci konserw, jednak również z zachowaniem normy ilościowej Szczegółowe informacje nt. zasad wwozu poszczególnych kategorii produktów zwierzęcych zawiera Rozporządzenie duńskiego Ministerstwa Rolnictwa nr 918 z dnia 13 grudnia 1999 r.

Wwóz pozostałych produktów (pochodzenia roślinnego) nie jest ograniczony konkretnym limitem wagowym, jednak ich ilość powinna wskazywać na przeznaczenie do użytku w prywatnym gospodarstwie domowym.

Wszelkie ograniczenia dotyczące wwozu i wywozu pieniędzy zostały zniesione w 1988 roku, ale w przypadku kwot przekraczających 60.000 DKK istnieje w zasadzie obowiązek deklaracji dla celów statystycznych.

Turyści wybierający się do Danii powinni wiedzieć o surowych restrykcjach w przypadku złamania jakichkolwiek przepisów. Podejmowanie pracy bez zezwolenia, próby przemytu bądź sprzedaży nawet niewielkich ilości papierosów lub alkoholu, posiadanie lub sprzedaż haszyszu bądź innych narkotyków prowadzą do zatrzymania, nałożenia bardzo wysokich kar, wydalenia i zakazu wjazdu do Danii. Zabronione jest podróżowanie autostopem na autostradach, sprzedaż uliczna bez zezwolenia, nocowanie na ulicach lub w parkach. Należy zachowywać paragony potwierdzające zakup towarów oraz wystrzegać się kupowania towarów niewiadomego pochodzenia - policja celna może zażądać okazania rachunków, których brak grozi poważnymi konsekwencjami.

Złamanie przepisów ruchu drogowego, takich jak:

- prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu (powyżej 0,5 promili);

- przekroczenie szybkości (na terenach zabudowanych dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h, na drogach pozamiejskich 80 km/h, na autostradach 110 km/h);

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu rowerzyście nadjeżdżającemu z prawej strony;

- brak zapięcia pasów bezpieczeństwa (przednich i tylnych)

podlega surowym karom. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grozi nawet odebranie prawa jazdy. Pozostałe wykroczenia karane są wysokimi mandatami - za przekroczenie prędkości do 4.500 DKK. Standardowy mandat za nieprawidłowe parkowanie lub przekroczenie dozwolonego czasu parkowania wynosi ok. 450 DKK. W wielu miejscach parkowanie wymaga posiadania zegara parkingowego za szybą (do nabycia na stacjach benzynowych). Szczególnie należy uważać przy skręcie w prawo na rowerzystów nadjeżdżających z tyłu prawej strony jezdni, gdyż mają oni bezwzględne pierwszeństwo.

W razie wypadku, pożaru, kradzieży, itp., należy dzwonić pod nr telefonu alarmowego 112 (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja).

Ambasada RP w Kopenhadze

tel. centr.: (+45) 39 46 77 00

Richelieus Alle 12 fax: (+45) 39 46 77 66

2900 Hellerup e-mail: mail@ambaspol.dk 


Wydział Konsularny Ambasady RP

Richelieus Alle 10 tel. centr.: (+45) 39 46 77 20

2900 Hellerup fax: (+45) 39 46 77 88

e-mail: konsulat@ambaspol.dk